به هم چسبیدن کلروپلاست

مراحل کار

1. 100
میکرولیتر از عصاره گیاه آلوده( تورکیش آلوده به V )  و 100 میکرولیتر از عصاره گیاه سالم را بروی یک
لام تمییز می ریزیم.

2. سپس بروی
عصاره آلوده و عصاره سالم هر کدام 100 میکرولیتر از آنتی بادی ویروس مربوطه را می
ریزیم.

3. بعد از 10
تا 15 دقیقه نتیجه را مشاهده می کنیم.

/ 0 نظر / 23 بازدید