روش ضد عفونی کردن قندها

خیلی از قند ها و اسید های آمینه به حرارت حساس هستند یکی از روش ها برای استریل کردن آن ها روش تندال می باشد .در این روش مقدار ذکر شده از قند را در  10ccآب مقطر استریل  در لوله حل کرده سپس در لوله را با پنبه و فویل آلومینیومی پوشانده و 3 روز پیاپی به مدت 20 دقیقه برای هر روز لوله ها را در آب جوش قرار می دهند .روز سوم که مصادف با تهیه محیط کشت می باشد قند ها را در شرایط استریل به محیط اضافه می کنند. البته قبل از اضافه کردن به محیط قند ها باید از فیلتر عبور داده شود.

/ 0 نظر / 46 بازدید