قارچ Rhizoctonia

تعدادی دارای ریسه دو هسته ای و تعدادی دارای ریسه چند هسته ای اند. علاوه بر بیماری زای تعدادی دارای قدرت همزیستی با ارکیده ها هستند. اولین سیستم رده بندی به جفت کردن جدایه ها متکی است چنانچه آناستوموز ریسه ای رخ دهد، جدایه ها در همان گروه آناستوموزی قرار می گیرند. اگر چه اساس زیست شناسی گروه های آناستوموزی در رایزکتونیا به خوبی روشن نشده، ولی ویلکالیز و کوبتا متعقدند که این پدیده به خاطر ناسازگاری رویشی باشد. سیستم دیگر از رده بندی این جدایه ها نه تنها شامل معیارهای آناستوموزی است، بلکه توانایی بیماری گری و صفات ساختاری شناسی را برای تعریف گروه های درون گونه ای بکار می برد.

قارچ رایزکتونیا در مناطق مختلفی از ایران و روی گیاهان بسیاری از جمله : برنج، سیب زمینی، لوبیا، پنبه، ماش، لوبیا چشم بلبلی، چغندر، یونجه، بادمجان...........

بیماری های که توسط قارچ  Rizctonia spایجاد می شود: مرگ گیاهچه، شئیت بلایت، پوسیدگی ریشه و ساقه، پوسیدگی اندام های زیرزمینی.

نوک ریسه کردن

مقدمه

هدف از نوک ریسه کردن خالص سازی قارچ مورد نظر از سایر قارچ هاست. ما در آزمایشات تحقیقاتی در مورد قارچ ها به کلونی های خالصی از قارچ نیاز داریم که از نظر ژنتیکی مشابه باشند یعنی ما در روی محیط مان تنها یک قارچ باشد این جدا سازی حتی می تواند تا سطح ایزوله هم باشد.

روش نوک ریسه کردن :           

روش کار

 در زیر هود یک بلوک از قارچ رایزکتونیارا بر داشته و در وسط محیط W.A (یک محیط ضعیف شده است) به صورت بر عکس قرار می دهیم، وبه آن 24 ساعت اجازه رشد دادیم .

در روز بعد اطراف بلوک ریسه ها به صورت ضعیف و باریک رشد کرده بود.

سپس در زیر بینو کولر با یک سوزن باریک به صورت عمود از پشت دیوار عرضی  یک نوک ریسه را به صورت مربع ای  همراه با مقداری از محیط  برداشته ودر کنار شعله در  چهار  نقطه پتری دیش  حاوی محیط PDA گذاشتیم (البته از قبل چهار نقطه اطراف را در پشت پتری دیش را علامت گذاری  کرده ایم)، به قارچ 24 ساعت اجازه رشد دادیم . بعد از 24 ساعت سه نقطه از چهار نقطه رشد کرده بود.

حال ما در زیر هود از کشت جدید یک بلوک بر داشتیم  و در وسط محیط جدید PDA  قرار دادیم تا یک پتری خا لص از قارچ Rizoctonia sp داشته باشیم


/ 1 نظر / 71 بازدید
sam

سلام ممنون از مطالبتون من یک میکروبیولوژیست هستم و میخوام بدونم برای شناسایی رایزوکتونیا ایا تست اختصاصی وجود داره یا خیر منظورم اینه چطور از بین چندین قارچ رایزوکتونیا تشخیص داده میشه ؟ یا محیط اختصاصی براش وجود داره . ممنون