- تهیه اسانس¬های گیاهی به روش تقطیر با بخار مستقیم

نسبت
20:1 در داخل بالن دستگاه کلونجر قرار داده شد. بخار با فشار از میان اندام های گیاهی
عبور کرده و بدین وسیله اسانس همراه با بخار آب درقسمت سرد کننده تجمع یافت. در
نهایت پس از گذشت 4 ساعت اسانس استخراج گردید (مؤمنی و  شاهرخی، 1377).

/ 2 نظر / 30 بازدید
یزدان پناه

سلام میخوام کار گاه تولید اسانس خوراکی مخصوصا اصانس نعنا بزنم ولی اطلاعاتی ندارم میتونی کمکم کنی

یزدان پناه

سلام اطلاعاتی برای تولید اسانس میخوام 09194923745