آزمون نشت دو طرفه در ژل آگار Agar gel diffu

متداولترین
آزمون نشت در آگار که بوسیله (1948)QUTCHERLONY  ابداع شده است. دراین روش ، لایه های نازکی
ازآگار یا ژل آگارز روی اسلاید شیشه ای یا در ظرف پتری قرارگرفته و حفرات منظمی
برای قرار دادن آنتی ژن و آنتی سرم در آن ایجاد می شود . آنتی ژن ها و آنتی سرم ها
(آنتی بادی ها) به طورشعاعی درآگار نشت کرده و درمحلی که نسبت های بهینه یا مطلوب
آنها به هم برسد ، خطوط یا هلال رسوب تشکیل می شود.در یک آزمایش می توان چندین
ویروس وآنتی سرم را با هم مقایسه کرد .

مراحل کار نشت
دو طرفه در ژل آگار

طرز تهیه ی ژل آگارز :

(گیاه مورد آزمایش tabacum cv. Turkish Nicotiana آلوده به ویروس TMV می
باشد).

در ابتدا نیاز به ژل اگارز داریم که به روش زیر
تهیه می گردد:

سدیم آزید (NaN3  )

1/0 گرم

نمک طعام

85/0 گرم

پودر آگارز

75/0 گرم

آب مقطر

100 میلی لیتر

 

بعد از مخلوط کردن مواد فوق ، مخلوط به مدت چند دقیقه جوشانده شد تا مواد
موجود به طور کامل حل شوند . بعد از اینکه دمای محلول به حدود 40 تا 50 درجه ی
سانتیگراد ( به حدی که در اثر تماس دست را نسوزاند ) رسید ، محیط در داخل تشتک های
پتری خالی شد و در دمای اتاق قرار گرفت تا به طو رکامل ببندد . بعد از بستن کامل
محیط ، با یک چوب پنبه سوراخ کن در وسط تشتک پتری یک چاهک ایجاد شد و 5 پنج چاهک
کوچکترنیز در اطراف این چاهک بزرگتر درست کردیم . قطعات ایجاد شده به وسیله ی چوب
پنبه سوراخ کن ، با استفاده از دستگاه مکش خارج گردید. و درون هر چاهک از عصاره
آلوده، عصاره سالم، رقعت 5/1 عصاره آلوده و آموده ویروس خالص  ، و در چاهک وسط نیز آنتی بادی مربوط به ویروس
را هرکدام 60 میکرولیتر می ریزیم.

/ 0 نظر / 232 بازدید