خالص سازی و تعیین درجه خلوص ویروس با استفاده از سانتریفیوژ در ستون حاوی شیب چگا

  1. ابتدا باید ستون حاوی شیب چگالی خطی سوکروز را درست کنیم، برای این کار :

الف. ابتدا ما چهار رقعت هر کدام 30 میلی لیتر درست می کنیم، که به ترتیب جدول عمل می کنیم.

رقعت

مقدار سوکروز

در مقدار آب مقطر

10 درصد

3 گرم

30 میلی لیتر

20 درصد

6 گرم

30 میلی لیتر

30 درصد

9 گرم

30 میلی لیتر

40 درصد

12 گرم

30 میلی لیتر

 

و روی استایرر قرار می دهیم تا حل شوند.

ب. سپس سه ستون تهیه می کنیم یکی برای گیاه بیمار و یکی برای گیاه سالم و یکی برای ویروس خالص به ترتیب 6 میلی لیتر را از هر رقعت در هر ستون می ریزیم از 10 درصد تا 40 درصد با یک سر سرنگ مخصوص به ته لوله ها اضافه کردیم.

پ. ستون را به مدت یک شب در 4 درجه سانتی گراد قرار می دهیم تا شیب آنها یکسان شود.

2. میزان 3 گرم از بافت سالم و آلوده را به میزان 3 میکرولیتر بافر فسفات 05/0 مولار در هر کدام  می ریزیم، و می کوبیم.

3. به هردو 15-20 میکرو لیتر 2-مرکاپتواتانول( یک دترجنت است که کشش سطحی را کاهش می دهد و جلوگیری از اکسیداسیون) اضافه می کنیم.

4. حال هرکدام را در تیوپ های اپندورف می ریزیم، و به مدت 3 دقیقه در 3000 دور(rpm ) سانتریفیوژ می کنیم.

5. 3 میلی لیتر از عصاره های سالم، و آلوده و ویروس خالص را به آرامی به ستون های شیب چگالی آماده شده می ریزیم.

6. ستون ها را با هم از لحاظ وزنی یکسان می کنیم.

7. با استفاده از روتور  SW28 به مدت یک ساعت و نیم با سرعت 27000 rpm سانتریفیوژ می کنیم.

* ابتدا دستگاه را روشن کنیم که دمای آن به 4 درجه سانتی گراد برسد و سپس روتور را در درون دستگاه سوار می کنیم .

8. بعد از سانتریفیوژ آنها را با کمک نور فلورسنت با هم مقایسه می کنیم.

9. لایه تشکیل شده را با سرنگ بیرون کشیده و به ازای هر مقدار که محلول داشتیم 5 برابر آن را بافر فسفات 1/0 مولار (PH:7/4) می ریزم.

10. به مدت 2 ساعت  در 27000rpm سانتریفیوژ می کنیم با استفاده از روتور fixed angle(Type30)  سانتریفیوژ می کنیم.

11. رونشین را حذف و رسوب را با استفاده از 5/1 میلی لیتر بافر فسفات 1/0 مولار حل می کنیم.

12. جذب را اندازه می گیریم.

/ 0 نظر / 23 بازدید