آزمون ذوب ژلاتین

به منظور انجام این آزمون از روش کشت عمقی در لوله استفاده شد. ابتدا 128 گرم محیط کشت آماده ژلاتین غذایی (3 گرم عصاره گوشت گاو ،5 گرم پپتون و120 گرم ژلاتین) در یک لیتر آب مقطر حل شده و در لوله های آزمایش توزیع می شود. سپس لوله ها اتوکلاو شده و پس از سرد شدن در یخچال جهت ژله ای شدن نگهداری می شود. سپس ایزوله ها به صورت عمقی به محیط کشت تلقیح شده و در دمای محیط نگهداری می شوند. پس از 3 روز لوله ها برای مدت 30 دقیقه در یخچال قرار گرفته و سپس نتایج مورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت که در صورت سیال شدن محیط در تمامی لوله و یا بخش بالایی آن نتیجه آزمایش مثبت و در غیر این صورت منفی در نظر گرفته می شود. (بایستی برای مقایسه از شاهد استفاده شود)

/ 0 نظر / 110 بازدید