آزمون تولید اوره آز

بسیاری از باکتری ها قادرند آنزیم اوره آز تولید کرده و روی اوره موجود در محیط اثر نمایند. حاصل این عمل، آمونیاک، گازکربنیک و آب می باشد.

/ 0 نظر / 75 بازدید