آزمون شیر لیتموس

برای این آزمون مقداری کمی رنگ لیتموس به شیر جوشانده فاقد سر شیر اضافه می گردد. محیط شیر لیتموس دار را در لوله های آزمایش ریخته آن ها را اتوکلاو نموده و یا با جوشانیدن در سه روز متوالی هر روز به مدت حدود 20 دقیقه استریل می کنیم. باکتری را در لوله کشت داده و تغییرات محیط را بررسی می کنیم. یکی از واکنش های زیر قابل مشاهده است.

1-   لاکتوز شیر توسط باکتری استفاده می شود در ان صورت رنگ صورتی به قرمز تغییر رنگ می دهد.

2-   لیتموس موجود در شیر احیا می شود. در ان صورت محیط کشت از رنگ صورتی به سفید تغییر رنگ می دهد.

3-   شیر تبدیل به ماست می شود در آن صورت لخته های ماست داخل لوله ها بوجود می اید.

4-   آنزیم تولید شده موجب واکنش بازی در محیط کشت می شود در آن صورت رنگ شیر لیتموس تبدیل به آبی پر رنگ می شود.

5-   و بالاخره اگر کازئین شیر توسط آنزیم های پروتئیناز هیدرولیز شود مقدار زیادی آمونیاک تولید شود که در آن صورت PH محیط کشت افزایش یافته و در قسمت فوقانی لوله رنگ شیر لیتموس به رنگ صورتی تغییر رنگ می دهد.

لخته شدن به علت نامحلول شدن پروتئین غالب شیر (کازئین) است. بعضی باکتری ها قادر به تجزیه یا هضم کازئین شیر بوده و باعث روشن تر شدن یا شفاف تر شدن شیر می شوند. این عمل معمولا همراه با تولید مواد قلیایی بوده و رنگ محیط آبی ارغوانی می شود. هضم ناقص کازئین ممکن است توسط بعضی باکتری ها صورت گرنته و منجر به تولید لخته نرم در پایین لوله شود.

/ 0 نظر / 483 بازدید