میکروتکنیک

آناتومی شامل: الف. هیستولوژی(Hystologial)؛ در اینجا کار ما با بافت گیاه است ب. سیتولوژی(Cytologial)؛ کار ما با اندامکهای داخل سلولی است.

بنابراین روش های را کا ما برای هیستولوژی بکار می بریم با برای سیتولوزی مناسب نمی باشد، پس اول باید مطالعه کنیم که بافتی که داریم برای آن چکار کنیم. سلول با بافت خیلی فرق می کند، در سلول اندامک ها وجود دارند که وقتی پاتوژن در سلول رفت چه تغییراتی ایجاد می شود، سیتولوژی خیلی ظریف است و احتیاج به امکانات زیادی دارد و مراحل کار بسیار غلط انداز است و در هر اشتباه اندام ها از بین می روند.

 برای اطمینان از آسیب نزدن به بافت بایستی در تمام مراحل دقت لازم را به عمل آورد چون ساختارهای غیر نرمال نباید از نظر علائم هیستولوژیکی بیماری تفسیر شوند. اجتناب از پژمردگی مواد گیاهی یا بازگرداندن شادابی آن‌ها در یک محفظه‌ی مرطوب البته با جلوگیری از رشد ثانویه دیگر موجودات ضروری است. جهت بررسی پاتولوژیکی همیشه باید بافت‌های نرمال و عاری از بیماری و هم سن با نمونه‌های بیمار جمع آوری کرد. فرد باید مقداری علم آناتومی داشته باشد تا بتواند پاتولوژی کار کند.

 تهیه یک اسلاید دائمی با استفاده از مقطع گیری با میکروتوم اصولاً شامل مراحل زیر است:

1) جمع آوری نمونه و تکه تکه کردن آن

2) کشتن(killing) و تثبیت(Fixing) محتویات سلول‌ها و ساختارهای سلولی

3) آبگیری کردن (DEHYDRATION)

4) قالب گیری در پارافین(Boating) و آرایش کردن قالب(Terming)

5) برش دادن و تهیه نمونه باریک(Sectioning)

6) رنگ آمیزی مقاطع(Stainig) و قرار دادن آن‌ها در محیط نگهداری (MOUNTING FLUID)

قطعات برگ‌ها نباید ابعادی بیش از 5 میلی مترداشته باشند. ساقه‌های سبز با قطر بیشتر هم غالباً به صورت دیسک‌های 5 میل متربرش داده می‌شوند و شاخه‌های چوبی با قطر بیش از 5میلی متر باید به قطعات به طول 15میلی مترتقسیم شوند ولی قطعات شاخه های بزرگتر باید به قطعات کوچکتر بریده شوند. چون ممکن است نفوذ مواد از طریق چوب پنبه مشکل باشد.

محلولی که ما برای کشندن و تثبیت کردن استفاده می کنیم محلول F.F.A به فرمول زیر است:

ماده

مقدار

اثر

اتیل الکل 70-60درصد

90 سی سی

باعث چروکیدگی بافت می شود

استیک اسید

5 سی سی

باعث تورم بافت و حفظ حالت بافت می شود

فرمالدهید 40-37 درصد

5 سی سی

باعث چروکیدگی بافت می شود

الکل باعث رسوب پروتئین ها و نکلوتید اسیدها می شود و باعث تجزیه چربی ها و لیپیدها می شود. در بافت های چوبی معمولا مقدار فرمالدهید را بیشتر از استیک اسید می ریزند. مقدار اینها در کارهای مختلف متفاوت است و بستگی به تکنیک کار ما دارد.

رنگ آمیزی برای افزایش کنتراست تصویری است که از بافت‌های پاتوژن و گیاه دیده خواهند شد. برخی از رنگ‌های عمومی پاتولوژی به این شرح‌اند:

رنگ

اندام رنگ کننده

ویژگی رنگ

سافرانین

/ 1 نظر / 263 بازدید
محسن

بسیارخوب.ممنون