تهّیه آنتی سرم

آنتی بادی برای کنترل ورسوب این ویروس می شودکه بعد
آن را از سرم خون خرگوش خالص سازی می کنند به این آنتی بادی Polycolonal 
Antibody می گویند که قادر به تفکیک
نژادهای مختلف وحتی جنسهای مختلف از یکدیگرنیز نمی باشد.برای رفع این اشکال
باید  چند همسانه ای را به  تک همسانه ای تبدیل کردکه این پروسه بسیارمشکل
و پیچیده و زمان جداست که قبلا بیشتر جنبه پزشکی داشته است .

/ 0 نظر / 165 بازدید