آزمون اکسیداز

اولین بار ارلیچ (Erlich) در سال 1885 با تزریق مخلوط آلفا نفتولو دی متیل پارافینیلین دی آمین به حیوانات واکنش اکسیداز را مشاهده کرد. و سپس محققین دیگر در گیاهان و جانوران این واکنش را مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند که این واکنش به دلیل وجود یک آنزیم به نام اندوفنل اکسیداز به وجود می ایند.

و محققین دیگر  متوجه شدند که این آنزیم روی سیتوکروم C اثر می گذارد و آن را اکسید می کند و سیتوکروم C به نوبه خود پارافنولین دی آمین را اکسید می کند و به این دلیل این آنزیم سیتوکروم C نامیده شد

آزمون اکسیداز را با کشت خالص از باکتری تخمیرکننده لاکتوز که روی محیط آگار مغذی رشد کرده است , به صورت زیر انجام دهید .

 - 2 یا 3 قطره از معرف اکسیداز را روی یک کاغذ صافی در یک پیلیت قرار دهید .

 - با استفاده از یک میله شیشه‏ای , سواب یا سوزن کشت پلاتینی (نیکل و کروم نباشد) مقداری از پرگنه را روی کاغذ صافی قرار دهید .

 - ظهور رنگ ارغوانی مایل به آبی تیره در مدت 10 ثانیه را به عنوان واکنش مثبت درنظر بگیرید

/ 3 نظر / 323 بازدید

ممنون

habib

مرسی مهندس. خط دوم اشتباهاَ نوشتید احیا به جای اکسید!

سلام مهندس. این جمله: ماده ای که معرف اکسیداز را احیا می کند سیتوکرم c می باشد. چون بعدش گفتید:معرف این آزمون، تترامتیل پارافینیلین دی آمین دی هیدروکلراید است که این به آسانی توسط سیتوکروم C اکسید شده و رنگ ارغوانی تولید می کند. منبع: نوشته خودتون!