آزمون تولید استوئین

روش کار

این آزمایش براساس آزمایش روش  Fahy and Hayward انجام گردید محلول دو درصد از محیط کشت آماده دیفکو در آب مقطر تهیه و پس از ریختن در لوله ها اتوکلاو شد بعد از سرد شدن محیط ایزوله ها با آن تلقیح و در دمای آزمایشگاه نگهداری شدند. پس از رشد یک میلی لیتر از محیط کشت تلقیح شده برداشته و در لوله دیگر ریخته شد سپس 6/0 میلی لیتر از محلول پتاس 40 درصد به آن اضافه گردید و به شدت تکان داده شد لوله ها در محلی ثابت گذاشته شدند. سپس نتیجه آزمایش بررسی شد.

/ 2 نظر / 59 بازدید
مجتبی خدادادی

با سلام وقت بخیر لطف کنید طرز تهیه محیطهای نیاز به فاکتئرهای رشد و تولید مواد احیا کننده از سوکروز و توئین 80 بروش سزیا و آزمون استفاده از آسپاراِین را اگر دارید برام میل کنید پیشاپیش از ابراز لطف شما کمال تقدیر و امتنان را دارم .

مجتبی خدادادی

با سلام وقت بخیر لطف کنید طرز تهیه محیطهای نیاز به فاکتئرهای رشد و تولید مواد احیا کننده از سوکروز و توئین 80 بروش سزیا و آزمون استفاده از آسپاراِین را اگر دارید برام میل کنید پیشاپیش از ابراز لطف شما کمال تقدیر و امتنان را دارم .