فسفولیپیدها یا لسیتین از اجزای اصلی زرده تخم مرغ محسوب می شوند. برخی باکتری­ها با تولید آنزیم لسیتیناز قادرند لسیتین موجود در زرده­ی تخم مرغ را هیدرولیز نموده، چربی( دی گلیسیرید) آن را آزاد نمایند. باکتری هایی مانند  Erwiniaبا دارا بودن فعالیت لسیتینازی موجب آزاد شدن چربی های مربوطه می شوند.


                                                                                لسیتیناز

                                فسفوریل کولین    +  دی گلیسیرید                                      لسیتین                                           

 

مواد و روش ها

محیط کشت  NA: 500 سی سی

تخم مرغ: 1 عدد

آب مقطر استریل: 10 سی سی

این آزمایش بر اساس روش Fahy and Hayward انجام شد.

پس از اتولاو شدن 500 ml محیط NA و قبل از ریختن محیط داخل پتری­ها زمانی که دمای آن به 45-50 درجه رسید، زیر هود سطح خارجی یک تخم مرغ با الکل شسته و روی شعله گرفته سپس تخم مرغ شکسته شد و زرده­ی آن با 10 ml  آب مقطر استریل مخلوط گردید و بلافاصله به ارلن­ حاوی محیط NA منتقل شد و به هم زده­شد و سپس داخل پتری­های استریل پخش شد. پس از بستن محیط از باکتری مورد نظر به صورت نقطه­ای روی محیط های جداگانه کشت شد. پس از دو یا سه روز نتیجه­ی آزمون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه­ی مثبت آزمون تشکیل هاله­ی کدر در اطراف کلونی باکتری می­باشد.

علت ایجاد هاله در اطراف کلنی باکتری:

-        رها شدن چربی های آزاد از امولسیون زرده تخم مرغ،پس از شکسته شدن لسیتین (لسیتین در امولسیون زرده تخم مرغ نقش پایدار کننده را به عهده دارد)

-        پروتئین های نامحلول زرده تخم مرغ (ویتلین و ویتلنین) که در اثر آزاد شدن چربی ها رسوب می نمایند.

چربی که در اثر شکسته شدن لسیتین توسط لسیتیناز آزاد می شود